Soạn BUY RV "Nội dung tin nhắn kết bạn, rao vặt" gửi 8785 (15000đ - trong ngày)
Loading...

Sunday, February 28, 2010

Bản đồ Hà Nội - Hồ Chí Minh trực tuyến

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Cẩm nang An toàn giao thông bằng hoạt hình

Cẩm nang An toàn giao thông bằng hoạt hình

Phần mềm Cẩm nang An toàn giao thông trọn bộ bằng hoạt hình hóa luật giao thông đường bộ, với hình ảnh, hoạt cảnh sinh động, hy vọng sẽ giúp tất cả các bạn dễ dàng học, tiếp thu kiến thức ATGT, đi bộ an toàn, an toàn trên xe đạp, điều khiển xe máy an toàn, phương tiện giao thông công cộng, văn hóa giao thông (lưu ý, phần mềm hơi nặng các bạn chịu khó chờ trong thời gian tải về)


- Xem toàn màn hình -

Link Download Phần mềm, các bạn có thể sử dụng, nhân bản phần mềm miễn phí để học hoặc tuyên truyền về An toàn giao thông, tuy nhiên các bạn không được sử dụng cho mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận. Nếu thấy phần mềm giúp ích được cho bạn, soạn tin nhắn ủng hộ theo cú pháp BUY GT gửi 8785 với chi phí 15000đ để ủng hộ trang Web giaothongtuoiteen.com. Hiện nay Website chúng tôi đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vì hết chi phí vận hành,, trang Web vốn phi lợi nhuận vì thế nên không có nguồn tài chính ổn định để duy trì hoạt động. Hiện nay chúng tôi đã cố gắng duy trì lâu nhất trong khả năng cho phép vì lợi ích của cộng đồng nhưng đến thời điểm không thể cố gắng hơn được nữa, chúng tôi sẽ phải đóng cửa trang web này, nếu tình huống này xảy ra, mong quý bạn hết sức thông cảm cho chúng tôi vì đây là việc bất đắc dĩ. Vì vậy mọi ủng hộ của các bạn đều là nguồn động viên quý giá cho chúng tôi từ cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn và chúc bạn an toàn trên mọi nẻo đường!
Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 22

Học luật qua hình ảnh: Bài 22

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 21

Học luật qua hình ảnh: Bài 21

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 20

Học luật qua hình ảnh: Bài 20

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 19

Học luật qua hình ảnh: Bài 19

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 18

Học luật qua hình ảnh: Bài 18

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 17

Học luật qua hình ảnh: Bài 17

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 16

Học luật qua hình ảnh: Bài 16

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 15

Học luật qua hình ảnh: Bài 15

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

22 hoạt cảnh sa hình các tình huống giao thông

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Soạn tin nhắn ủng hộ theo cú pháp BUY GT gửi 8785 với chi phí 15000đ

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 14

Học luật qua hình ảnh: Bài 14

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 13

Học luật qua hình ảnh: Bài 13

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 12

Học luật qua hình ảnh: Bài 12

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 11

Học luật qua hình ảnh: Bài 11

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 10

Học luật qua hình ảnh: Bài 10

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 9

Học luật qua hình ảnh: Bài 9

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 8

Học luật qua hình ảnh: Bài 8

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 7

Học luật qua hình ảnh: Bài 7

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 6

Học luật qua hình ảnh: Bài 6

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

22 hoạt cảnh sa hình các tình huống giao thông

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Soạn tin nhắn ủng hộ theo cú pháp BUY GT gửi 8785 với chi phí 15000đ

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 5

Học luật qua hình ảnh: Bài 5

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 4

Học luật qua hình ảnh: Bài 4

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

22 hoạt cảnh sa hình các tình huống giao thông:

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Soạn tin nhắn ủng hộ theo cú pháp BUY GT gửi 8785 với chi phí 15000đ

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 3

Học luật qua hình ảnh: Bài 3

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 2

Học luật qua hình ảnh: Bài 2

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh: Bài 1

Học luật qua hình ảnh: Bài 1

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Học luật qua hình ảnh - 22 hoạt cảnh sa hình các tình huống giao thông

Học luật qua hình ảnh

22 hoạt cảnh sa hình các tình huống giao thông

Sa hình số 1 Sa hình số 2 Sa hình số 3 Sa hình số 4 Sa hình số 5
Sa hình số 6 Sa hình số 7 Sa hình số 8 Sa hình số 9 Sa hình số 10
Sa hình số 11 Sa hình số 12 Sa hình số 13 Sa hình số 14 Sa hình số 15
Sa hình số 16 Sa hình số 17 Sa hình số 18 Sa hình số 19 Sa hình số 20
Sa hình số 21 Sa hình 22

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Soạn tin nhắn ủng hộ theo cú pháp BUY GT gửi 8785 với chi phí 15000đ

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

Điều 36: Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xẩy ra tai nạn giao thông

Điều 36: Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xẩy ra tai nạn giao thông

Người lái xe và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải có trách nhiệm:

Dừng ngay xe lại giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người lái xe cũng bị thương phải đa đi cấp cứu hoặc trường hợp vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.


Soạn tin nhắn ủng hộ theo cú pháp BUY GT gửi 8785 với chi phí 15000đ

Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan công an.
Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn phải có trách nhiệm

  • Bảo vệ hiện trường
  • Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn
  • Báo tin ngay cho cơ quan công an hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
  • Bảo vệ tài sản của người bị nạn
  • Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan công an.

Người lái xe khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm chở người bị nạn đi cấp cứu. Các xe ưu tiên, xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao không bắt buộc phải thực hiện quy định tại khoản này.

Cơ quan công an khi nhận được tin về vụ tai nạn có trách nhiệm nhanh chóng cử người tới hiện trường để điều tra vụ tai nạn, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và ủy ban nhân dân địa phương bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn ủy ban nhân dân nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ quan công an đến giải quyết vụ tai nạn; tổ chức cứu chữa, giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn; trường hợp có người chết, sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã hoàn tất các công việc theo quy định của pháp luật và đồng ý cho chôn cất, nếu người chết không rõ tung tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức chôn cất.

Cấm các hành vi xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn

Danh mục Quy tắc giao thông đường bộ:

Điều 9. Quy tắc chung

Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ

Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ

Điều 9

Điều 10

Điều 11

Điều 12. Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe

Điều 13. Sử dụng làn đường

Điều 14. Vượt xe

Điều 12

Điều 13

Điều 14

Điều 15. Chuyển hướng xe

Điều 16. Lùi xe

Điều 17. Tránh xe đi ngược chiều

Điều 15

Điều 16

Điều 17

Điều 18. Dừng xe, đỗ xe trên đường ngoài đô thị

Điều 19. Dừng xe, đỗ xe trên đường trong đô thị

Điều 20. Quyền ưu tiên của một số xe

Điều 18

Điều 19

Điều 20

Điều 21. Qua phà, qua cầu phao

Điều 22. Nhường đường tại nơi đường giao nhau

Điều 23. Đi trên đoạn đường bộ giao cắt đường sắt

Điều 21

Điều 22

Điều 23

Điều 24. Giao thông trên đường cao tốc

Điều 25. Giao thông trong hầm đường bộ

Điều 26: Đảm bảo tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ

Điều 24

Điều 25

Điều 26

Điều 27: Kéo xe và xe kéo Rơ-moóc

Điều 28: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy

Điều 29: Người điều khiển và người ngồi trên xe đạp, người điều khiển

Điều 27

Điều 28

Điều 29

Điều 30: Người đi bộ

Điều 31: Người tàn tật, người già yếu tham gia giao thông

Điều 32: Người điều khiển, dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ

Điều 30

Điều 31

Điều 32

Điều 33: Các hoạt động khác trên đường bộ

Điều 34: Sử dụng đường phố đô thị

Điều 36: Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xẩy ra tai nạn giao thông

Điều 33

Điều 34

Điều 36

Read rest of entry

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

 

Học Lái Xe Ô TÔ 2013 Copyright © 2013 Hoc Lai Xe